Værdier

Vi ser det enkelte barn
Kontakt os

Vores mål

At hjælpe det enkelte barn med at udvikle selvværd og selvtillid, så barnet er trygt og kan trives og udvikle sig.

At barnet har gode relationer og kan indgå i socialt samspil og fællesskab med andre.

At alle respekterer hinandens forskelligheder.

At medarbejdere er kompetente vejledere i forhold til udvikling af barnets sociale og faglige liv, og videre uddannelsesvej.

Midler

 • Vi modtager barnet aktivt ved start i børnehave, SFO og skole
 • Vi møder barnet med omsorg, indlevelse og engagement
 • Vi fejrer fødselsdage og ”små sejre” med barnet i centrum
 • Vi sørger for, at barnet er i et miljø med kendte og nærværende voksne, som har tid til at lytte, og som barnet er trygt ved og har tillid til
 • Vi afklarer forventninger med forældre om barnets behov
 • Vi samarbejder med forældrene om at gøre barnet selvhjulpent
 • Vi tilpasser det, barnet skal lære, efter barnets behov
 • Vi taler med barnet

 

 • Vi møder barnet med omsorg og indlevelse
 • Vi har tæt kontakt til barnet
 • Vi taler positivt om og med barnet
 • Vi hjælper barnet med at udvikle sociale kompetencer, danne relationer og indgå i et fællesskab med andre børn.
 • Vi bruger ”Trin for trin” og ”Trivselslederprogrammet”
 • Vi bruger vores AKT-funktion

 

 • Vi møder barnet med omsorg og indlevelse
 • Vi har tæt kontakt til barnet
 • Vi taler positivt om og med barnet
 • Vi hjælper barnet med at udvikle sociale kompetencer, danne relationer og indgå i et fællesskab med andre børn.
 • Vi bruger ”Trin for trin” og ”Trivselslederprogrammet”
 • Vi bruger vores AKT-funktion
 • Vi rekrutterer erfarne og fagligt dygtige medarbejdere
 • Vi efteruddanner medarbejderne kontinuerligt 
 • Vi er opmærksomme på, at de voksne skal være gode rollemodeller for barnet
 • Vi arbejder i åbenhed med differentiering
 • Vi afholder forældremøder og forældresamtaler med forældrene og samtaler med børnene
 • Vi er opmærksomme på at handle proaktivt i forhold til udfordringer i forbindelse med barnets udvikling