Værdier

Vi orienterer os mod fremtiden
Kontakt os

Vores mål

At danne og uddanne fagligt og socialt kompetente børn, der kan navigere i fremtidens globale og digitaliserede samfund.

At være innovative og nytænkende.

At være målrettede, men samtidig give plads til leg.

Midler

 • Vi bruger relevante og tidssvarende IT-værktøjer
 • Vi vejleder og guider det enkelte barn i udvikling af passende social adfærd
 • Vi introducerer barnet til fremmede kulturer
 • Vi arbejder helhedsorienteret med både det faglige, det sociale, samt det personlige udviklingsaspekt hos barnet
 • Vi giver barnet passende medindflydelse i forhold til barnets alder i både børnehave, SFO og skole
 • Vi opfordrer barnet til at gøre egne erfaringer

 

 

 • Vi giver barnet tid, rum og mulighed for udforskning af omgivelserne
 • Vi tilbyder aktiviteter og materialer, som udfordrer fantasi og kreativitet
 • Vi giver plads til fordybelse, leg og kreativitet.
 • Vi giver barnet mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien.
 • Vi lytter til barnets ønsker og behov
 • Vi udfordrer barnet i forhold til dets egne initiativer og interesser
 • Vi holder fokus på de pædagogiske læreplaner og de gældende undervisningsmål.
 • Vi guider børnene i hverdagen
 • Vi opfordrer til leg i hverdagen