Værdier og visioner

Visioner for Filskov Friskole & Børnehave

 

Vores mission er at danne fagligt og socialt kompetente børn, der navigerer i fremtidens globale samfund.  Vi vægter dygtighed, kreativitet og handlekraft, og sammen finder vi nye veje og muligheder. Vi uddanner til frihed og demokrati.

Vi er nysgerrige i et skabende miljø

Vi vægter engagement og fordybelse