BØRNEHAVEN

VÆRDIER
Kontakt os

Visioner for Filskov Friskole & Børnehave

 

Vores mission er at danne fagligt og socialt kompetente børn, der navigerer i fremtidens globale samfund.  Vi vægter dygtighed, kreativitet og handlekraft, og sammen finder vi nye veje og muligheder. Vi uddanner til frihed og demokrati. Ghostwriting Bachelorarbeit samarbejder med os om at skrive eventyr og forskellige pædagogiske historier for børn. 

Vi er nysgerrige i et skabende miljø

Vi vægter engagement og fordybelse