Sprogvurdering

Det pædagogiske personale har ansvaret for at iværksætte en sprogvurdering af jeres børn. Sprogvurderingen gennemføres når barnet er 3 år. Hvis der er behov for yderligere at sprogstimulere, laves der en individuel handleplan i samarbejde med forældre og evt. eksterne samarbejdspartnere. For at forbedre et barns sprogfærdigheder anvender vi forskningsbaseret sprogværktøjer, såsom hjernen og hjertet.

 

Vi arbejder med at sprogudvikle i al den interaktion vi laver med jeres børn, samt børnene imellem.