Pengegivende aktiviteter til klassekassen 2022/2023

 

  1. kl. ingen 
  2. kl. ingen
  3. kl. ingen
  4. kl. Salg af lodsedler fra fx diabetesforeningen, Børns Vilkår – kun i slutningen af skoleåret
  5. kl. Salg af fx strømper – kun skoleårets start
  1. kl. Uddeling af Filskov Info. Salg af julekort/julekalendere – kun i december måned
  1. kl. Boden 
  2. Viaduktfest
  3. kl. Forplejning til forårsfesten på skolen, bartjans til Vorbasse Marked
  4. kl. Forplejning til julefesten på skolen, bilvask el. andet arbejde