OM

FILSKOV FRISKOLE
Kontakt os

Faglighed og fokus

Faglighed

På Filskov Friskole tager den gode faglighed altid udgangspunkt i den enkelte elev og den nødvendige differentiering af undervisningsopgaverne. Alle kernefagene og hovedparten af de øvrige fag læses af linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende undervisningserfaring.

Fokus

I hele skoleforløbet 0.-9. kl. er der særligt fokus på IT-baseret undervisning. På klassetrinene 7. – 9. kl. er al undervisning således baseret på IT-baserede læringsplatforme og eleverne medbringer deres egen computer til undervisningsbrug.

Friskolen har lige siden sin start i 2012 også haft stor opmærksomhed på de naturvidenskabelige fag for bl.a. at stimulere elevens nysgerrighed, engagementet og kreativitet. Skolen fik ved sin start af LEGO skænket et LEGO Education Innovation Studio.

Udover dette har skolen altid været kendt for et stort fokus på musik og den høje kvalitet i musikundervisningen.

Igennem hele skoledagen er der endvidere et balanceret fokus på bevægelse og andre former for ”brain-breaks” for eleverne.

Specialundervisning og Valgfag

Specialundervisning

På Filskov Friskole hedder specialundervisning PLUS-undervisning, fordi ordet er et positivt ord, og fordi der kommer en ekstra lærer i spil i forbindelse med undervisningen. Vi møder den enkelte elev på individuelt niveau og tager dermed elevens faglige behov alvorligt. Vi benytter erfarne, uddannede lærere og pædagoger til varetagelse af PLUS-undervisningen. Plusundervisning kan løbe over hele skoleåret, men kan også forekomme periodisk afhængig af den enkelte elevs behov for hjælp. Undervisningen planlægges altid i et samarbejde mellem skolen og hjemmet.

Valgfag

På Filskov Friskole har eleverne fra 7. – 9. klasse to lektioner med valgfag om ugen. Eleverne vælger i 7. kl. et valgfag, som de skal have både i 7. og 8. klasse. I skrivende stund har vi madkundskab, håndværk/design, billedkunst og musik. Eleverne afslutter i 8. kl. med en eksamen i det valgte fag. Eleverne i 7.-9. kl. er delt på tværs til valgfag. Her styrker vi elevernes kendskab til hinanden og dyrker fællesskabet.