Værdier

Vi er nysgerrige i et skabende miljø
Kontakt os

Vores mål

At motivere barnet til at opdage og undersøge verden omkring sig og bevare dets lyst til læring og udvikling.

​At barnet udfordres på kreativitet og fantasi og motiveres til at tænke utraditionelt og innovativt.

At barnet bliver selvstændigt og bevarer dets nysgerrige tilgang til omverdenen.

Midler

 • Vi er engagerede rollemodeller for hinanden
 • Vi bruger IT aktivt i hverdagen
 • Vi underviser med kreativitet og innovation i højsædet.
 • Vi giver barnet adgang til udviklende materialer
 • Vi har ture ud af huset både i børnehave, SFO og skole

 

 

 

 

 • Vi udfordrer barnet i forhold til nærmeste mulige udviklingszone
 • Vi indretter læringsmiljøer, så de udfordrer barnet til kreativ udfoldelse, til nytænkning og brug af fantasi og kreativitet.
 • Vi giver barnet mulighed for inspirerende og udfordrende aktiviteter både ude og inde
 • Vi samarbejder med lokale virksomheder om innovative projekter
 • Vi underviser med fokus på kreativitet og innovatio

 

 • Vi giver rum til fri leg
 • Vi følger op på barnets egne ideer
 • Vi sørger for at barnet oplever at få medansvar i hverdagen
 • Vi opmuntrer barnet til at foretage udviklende eksperimenter
 • Vi anerkender og støtter barnet i egne initiativer
 • Vi er positivt opmærksomme på kreative og innovative tiltag i hverdagen
 • Vi indretter vore lokaler, så de udfordrer til kreativ udfoldelse.