LEDIGE STILLINGER.

Filskov Friskole og Børnehave søger 1 lærer, fuld tid med tiltrædelse
1. oktober, senest d. 1. november 2023.

En af vore lærere har efter 10 år valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en lærer på fuld
tid. Skolen har brug for alle fag, men er særligt interesseret i lærere med flg. linjefag eller
tilsvarende erfaring:

Dansk 1. og 5. kl., historie 5. kl., idræt 4. og 5. kl. Endvidere ansvar for vores Læringscenter. Vi vil
også gerne have en ansøger med erfaring i: AKT, læseløftforløb og PAS-testning. Stillingen er
tillagt klasselærerfunktion i 5. årg.

Filskov Friskole har aktuelt faste mødedage tirsdag og onsdag med mødepligt til på forhånd
indkaldte møder. Forberedelse af undervisningen administreres derudover efter eget valg. Filskov
Friskole følger i øvrigt Fælles Mål.
Filskov Friskole & Børnehave er en samlet institution, som startede i august 2012. Friskolen har
aktuelt 150 elever fordelt på 0.-9. klassetrin, 36 elever i fritidsordningen og 37 børn i børnehaven.
Vi vægter IT-baserede undervisningsmidler i skolen. Eleverne i 5. – 9. kl. har egne computere med
i skole og 5.-6. kl. har en del af deres undervisningsmaterialer på læringsplatforme – 7. 9. kl. alle.
Skolen har i august 2023 indviet en helt ny fagbygning med faglokaler til: Billedkunst, Håndværk og
Design, Madkundskab og Fysik/Kemi og Natur og Teknologi.

Med udgangspunkt i vores værdigrundlag vil vi gerne:

 • Drive en kvalitetsskole og en børnehave med høj faglighed og god trivsel for alle.
 • Have fokus på det enkelte individ og give plads til alle.
 • Give elever og forældre medansvar og medbestemmelse.
 • Have fokus på læring.
 • Vægte et kreativt miljø.
 • Lade skolen og børnehaven indgå aktivt i lokalsamfundet.

Vi forventer at du:

 • Har lyst til at arbejde på en aktiv friskole med tilknyttet børnehave.
 • Har læreruddannelse med ovenstående linjefag eller relevant undervisningserfaring.
 • Lægger vægt på høj faglighed.
 • Har lyst til og mulighed for at dække flere fagområder/arbejdsområder.
 • Er rummelig, fleksibel og i besiddelse af en god portion humor og et godt humør.
 • Ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Har et godt tag på børn og er indstillet på at være en god samarbejdspartner for både
  forældre, kolleger, ledelse og bestyrelse.
 • Er inkluderende, engageret og arbejder med en anerkendende tilgang.

Vi tilbyder dig:

 • Et spændende arbejdsmiljø med tæt kontakt til både børn, kolleger og ledelse i det daglige.
 • Mulighed for at ”gøre en forskel” i dit daglige arbejde.
 • Engageret forældreopbakning.
 • Hjælpsomme og imødekommende kolleger.
 • At arbejde med IT baserede undervisnings- og læremidler.

Vi sætter gerne tid af til et besøg fra dig.

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Vil du vide mere så kontakt:

Konstitueret Skoleleder, Diana B. Hansen, tlf. 61682749, db@filskovfriskole.dk
Der er mulighed for at besøge skolen efter nærmere aftale i uge 36-37. Nærmere om skolen på
www.filskovfriskole.dk
Ansøgning:
Ansøgning m. relevante bilag sendes pr. mail til: job@filskovfriskole.dk
Ansøgningen bedes mærket ”Lærerstilling 2023”
Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 18. sep. 2023, kl. 12.00 på mail. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 39.
Venlig hilsen
Bestyrelsen