Information om

Filskovfriskole

Information

Vi bruger forældreintra til at informere forældre om dagens gang, skoleårets planlægning, lektier, ferier og meget andet.

 

Retningslinjer for indtjening til klassekasserne

 

Klasse:

Ansvar for indtjenings aktivitet:

0. kl.

1. kl. 

2. kl.

3. kl.

4. kl.

 

5. kl.

Passe skoleboden

6. kl.

Bod til Byfest (gevinster må ikke indsamles i Filskov)

7. kl.

Forplejning forårsfest 

Barvagt Vorbasse Marked (Kan deles med andre klasser)

8. kl.

Forplejning Julefest 

Bilvask el. anden event til indtjening

9. kl.

 

Alt anden indtjening til klassekasser som salg af div. artikler er tilladt. Dog må skolens Facebook side eller INTRA ikke benyttes til dette. Ønsker man at sælge artikler til et skole eller bestyrelses arrangement skal dette aftales med skolens ledelse inden arrangementet.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde november 2023

Afgangsprøver, Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Filskov Friskole følger Fællesmål som kan findes på UVM’s hjemmeside.

Start på en søndag

Vi starter altid et nyt skoleår på en søndag. Det giver mange forældre mulighed for at komme med børnene i skole ved årets start. Dagen har udviklet sig til at blive lidt af en festdag, som indeholder både fællessang, rundstykkespisning, forældreinformation, undervisning og en eller anden event for både børn og voksne.

 

Det forventes, at eleverne

 • Møder til tiden
 • Møder udhvilede og mætte, dvs. har spist morgenmad hjemmefra
 • Møder velforberedte
 • Sidder roligt på deres pladser ved undervisningens start
 • Retter sig efter lærerens anvisninger
 • Ikke virker forstyrrende i undervisningen
 • Taler pænt til hinanden
 • Ikke forulemper hinanden
 • Medvirker til, at alle har det godt og trives
 • Har en god IT-etik.
 • Færdes roligt i klassen og på gangen
 • Hænger overtøj og sætter sko/støvler på anviste pladser
 • Ikke forlader skolens grund uden tilladelse fra en lærer
 • Har orden på egne ting og:
  • Har orden i skoletaske og penalhus
  • Medbringer de rette undervisningmaterialer
  • Medbringer idrætstøj og håndklæde til idrætstimerne
  • Passer på egne, skolens, og hinandens ting

Det forventes, at forældrene

 • Støtter op om skolens retningslinjer
 • Møder op til forældremøder og deltager i skole-hjemsamtaler
 • Underretter klasselæreren, hvis der er omstændigheder, der påvirker elevens trivsel
 • Underretter skolen via Skoleintra´s kontaktbog, hvis eleven er syg
 • Sørger for sunde madpakker til deres barn
 • Sørger for, at barnet er hensigtsmæssigt påklædt efter vejrforholdende
 • Yder barnet den fornødne hjælp med lektier
 • Medvirker til at skabe en positiv atmosfære på skolen
 • Sørger for, at eventuelle tvivlsspørgsmål rettes direkte til skolen
 • Begrænser fritagelse fra undervisningen mest muligt

Undervisningsmiljøvurdering