Information om

BØRNEHAVEN
Kontakt os

Information

 

Åbningstider

Børnehaven er åben:

mandage til torsdage kl. 6.30 – 16.45

fredage kl. 6.30 – 16.00

 

Lukkedage og ferier

Af hensyn til personalets mulighed for at afvikle ferie, har vi valgt at lukke børnehaven fredag efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår.

Der er desuden lukket den 24. december og Grundlovsdag samt i uge 30. 

Hvert barn skal som minimum holde 4 ugers ferie i løbet af et år. Af disse skal mindst 2 uger afholdes sammenhængende i skolernes sommerferie.

 

Goddag og farvel

Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel til en voksen i børnehaven, når I kommer og går, så vi hele tiden ved, hvor mange børn, vi har i huset.

 

Garderobe

Barnet har en garderobe med navn. Her er plads til overtøj, fodtøj og skiftetøj. Vi vil bede jer forældre om at rydde op i barnets garderobe hver dag og tømme den helt hver fredag. Det letter rengøringsarbejdet, og det er mere overskueligt for barnet, når der er ryddet op.
I skal medbringe skiftetøj, overtøj og fodtøj, som passer til vejret samt indesko. Vi er meget ude i al slags vejr, så vi forventer, at børnene har godt udetøj til brug i børnehaven.

 

Sove

Hvis barnet skal sove, medbringes et lille tæppe og evt. sut/sovedyr (med navn). Vi har madras og sørger for lagen.

 

Renlighed

Hvis barnet ikke er renligt før børnehavestart, medbringes bleer hjemmefra.

 

Ved sygdom

Når barnet er sygt, må det ikke komme i børnehaven. Ved sygdom vil vi gerne vide, hvad barnet fejler af hensyn til smittefare. Sygdom eller fravær skal meddeles børnehaven pr. telefon/sms/skoleintra inden kl. 9.00.

 

Stamkort

I får udleveret et stamkort, som I skal udfylde og aflevere i børnehaven på barnets første dag. Det er vigtigt, at stamkortet altid er ajourført, så vi kan få fat i jer, hvis jeres barn bliver sygt eller kommer til skade.

 

Kommunikation mellem børnehave og hjemmet

Det meste af den skriftlige kommunikation foregår via forældreintra. Kort efter barnets start i børnehaven vil I modtage navn og adgangskode, så I kan modtage og sende beskeder på intra.

Vi skriver ud om arrangementer, fødselsdage, ferier og andet og det er jeres ansvar med jævne mellemrum at få set efter nye meddelelser. Vi bruger også forældreintra til at lægge fotos ud af såvel særlige som daglige begivenheder i børnehaven.

Derudover skriver vi ofte kortfattet på stuernes whiteboard-tavler om dagens forløb.

Den mundtlige kommunikation foregår i vores daglige kontakt samt ved forældresamtaler, som vi tilbyder et stykke tid efter barnets opstart i børnehaven og ellers ved behov. 

 

Forsikring

Det er forældres ansvar at børnene er ulykkesforsikrede. Filskov Friskole og Børnehave har ingen forsikring på børnene.

 

Frugtordning

Der er frugtordning til formiddags- og eftermiddagsmad. Ordningen koster kr. 75,- pr. barn pr. md. og opkræves sammen med egenbetalingen. Frugtordningen er obligatorisk. Der serveres frugt, brød og vand.

 

Kostpolitik

Børnehaven tilbyder morgenmad kl. 6.30-7.30 til de børn, der ikke kan nå at spise hjemmefra. Børnene skal selv medbringe frokost. Der er frugtordning til formiddags- og eftermiddagsmad. Der serveres vand/mælk til måltiderne.

Kage og slik må ikke være en del af barnets medbragte mad.

Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer i børnehaven, medmindre det skyldes, at barnet har behov for speciel mælk. Så skal dette medbringes hjemmefra og efter aftale med personalet.

Ved fødselsdage er det tilladt at servere saft og kage eller boller med sødt på. Der må ikke uddeles slik udover det, der spises ved bordet.

Se i øvrigt Filskov Friskole & Børnehaves kost- og bevægelsespolitik på hjemmesiden. Der henstilles til, at denne politik følges.  Der kan desuden findes links og inspiration til en sund madpakke. 

 

Fødselsdage

Fødselsdage kan afholdes i børnehaven eller barnets hjem.

Hvis barnet bor længere væk end børnene kan gå dertil, anvendes bus.

 

 

Eget legetøj

Børnene må på særlige dage have eget legetøj og egne cykler med i børnehaven. Legetøjet skal være mærket med navn og skal kunne opbevares i barnets garderobe. Børnene skal bruge cykelhjelm, når de cykler i børnehavetiden. Medbring derfor altid cykelhjelm sammen med cyklen. Børnehaven tager ikke ansvar for legetøj eller cykler.

I-pads, DS’ere og andet elektronisk legetøj må medbringes i ferieperioder. Der må ikke spilles voldelige spil i børnehaven.

 

Parkering ved Børnehaven

Parkering skal ske i afmærkede båse eller på holdepladsen langs legepladsen. Det er IKKE tilladt at holde umiddelbart foran døren. 

 

Ind/udmeldelse

Indmeld gerne dit barn så tidligt som muligt. Barnet kan starte den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Dit barn er ikke automatisk skrevet op til Filskov børnehave, hvis det har gået i den kommunale dagpleje.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til den 1. i en måned. Der er 1 måneds opsigelsesfrist.

Børn kommer på venteliste/optages i børnehaven i den rækkefølge de meldes ind.

.