Ind-/udmeldelse

Du kan indmelde dit barn ved at henvende dig i børnehaven eller hente vores indmeldelsesblanket herunder.

Indmeld gerne dit barn så tidligt som muligt, da vi ikke kan garantere plads med kort varsel. Barnet kan starte den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Dit barn er ikke automatisk skrevet op til Filskov Børnehave, hvis det har gået i den kommunale dagpleje.

Udmeldelse samt modulændring skal ske skriftligt til den 1. i en måned. Der er 1 måneds opsigelsesfrist. Blanketter udleveres i børnehaven eller hentes herunder.

Indmeldelse i Børnehave

Udmeldelse af Børnehave

Modulændring – Børnehave