Hverdagen på Filskov Friskole
Kontakt os

Morgensang og fællestime

Vi begynder alle dage med fællessang, dog gåtur tirsdag og fredag, og  fejring af eventuelle mærkedage. Herefter gives enkelte vigtige informationer og de forskellige lektioner begynder.

Hver fredag har vi DOF (Dannelse og fællesskab). Her får alle børn en fælles oplevelse. Det kunne være et foredrag af en vagabond, en indsat fra Sdr. Omme Statsfængsel, en cirkusartist, en musiker, en tryllekunstner, bevægelse og nogle gange noget helt andet.

Pauserne

I den første pause skal eleverne være udenfor, medmindre vejret forhindrer dette, hvilket gårdvagten vurderer.

I den store spisepause må eleverne være indenfor og udenfor i den første del, men i anden del skal alle elever udenfor. 8.-9. klasse må blive inde hele frikvarteret.