Værdier

Vi vægter engagement og fordybelse

Vores mål

​At vores fælles viden og kompetencer bruges til at udvikle selvstændige, nysgerrige og glade børn.

At være engagerede, initiativrige og udviklingsparate

At udvikle og fremme interessen for og evnen til fordybelse.

Midler

 • Vi videndeler med hinanden
 • Vi inddrager ny faglig viden i dagligdagen
 • Vi inspirer hinanden til afprøvning af nye metoder og strategier
 • Vi har fokus på barnets trivsel

 

 

 

 • Vi giver plads til, at der følges op på barnets initiativer
 •  Vi uddelegerer ansvar til hinanden
 • Vi er gode rollemodeller for hinanden, og smitter dermed hinanden med glæde og begejstring
 • Vi tager alle ansvar for helheden
 • Vi afprøver nye pædagogiske tiltag
 • Vi efteruddanner medarbejderne kontinuerligt
 • Vi sørge for, at der er gode rammer til stede for fordybelse
 • Vi tilbyder aktiviteter som er tilpasset barnets udviklingsniveau
 • Vi giver forskellige tilbud og aktiviteter som fremmer udviklingen af kreativitet og fantasi hos barnet.
 • Vi har fælles målrettet eksamensforberedelse i 9. kl.
 • Vi ansætter fag- og efteruddannede pædagogiske medarbejdere og linjefagsuddannede lærere