OM

BØRNEHAVEN
Kontakt os

Et sted hvor alle trives

Vi bestræber os på, at børnehaven er et sted, hvor alle trives, hvor der er plads til børnenes ideer, og hvor børnene får gode oplevelser, som de kan bygge videre på.

Vi møder det enkelte barn med anerkendelse og respekt og målretter vores pædagogik, så den er tilpasset børnenes alder og udviklingstrin.

I børnehaven går der mellem 25 og 50 børn fordelt på 2 stuer. Heraf går et antal i førskole 1. april.

Børnehaven er en integreret del af Filskov Friskoles fysiske rammer. Der skabes en tryg overgang fra den kommunale dagpleje i Filskov til børnehaven, da dagplejerne jævnligt kommer på besøg. Ligeledes kommer børnehavebørnene jævnligt på skolen og kender skolebørnene fra SFO’en, hvilket er med til at skabe trygge rammer ved overgangen.

Børnehavens

KONTAKTPERSONER:

 

Børnehaven, hovednummer: 7534 8112
Afdelingsleder  Maria Larsen: 3135 5945
Mariehønen: 2348 3278
Sommerfuglen:   2348 3324