Sprogvurdering

Det pædagogiske personale har ansvaret for at iværksætte sprogvurdering ved behov. Sprogvurderingen gennemføres, hvis personalet har en formodning om, at barnet har behov for støtte i dets sproglige udvikling.

Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering samt evt. efterfølgende sprogstimulering.