Karakterer og statistikker

Det fremgår af gennemsigtighedsloven, at en skole skal offentliggøre resultater af de opnåede karakterer ved afgangsprøver. Filskov Friskole har elever til folkeskolens afgangsprøve.
Resultat fra seneste prøver kan ses her:

Faglighed og fokus

Faglighed

På Filskov Friskole tager den gode faglighed altid udgangspunkt i den enkelte elev og den nødvendige differentiering af undervisningsopgaverne. Alle kernefagene og hovedparten af de øvrige fag læses af linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende undervisningserfaring.

Fokus

I hele skoleforløbet 0.-9. kl. er der særligt fokus på IT-baseret undervisning. På klassetrinene 7. – 9. kl. er al undervisning således baseret på IT-baserede læringsplatforme og eleverne medbringer deres egen computer til undervisningsbrug.

Friskolen har lige siden sin start i 2012 også haft stor opmærksomhed på de naturvidenskabelige fag for bl.a. at stimulere elevens nysgerrighed, engagementet og kreativitet. Skolen fik ved sin start af LEGO skænket et LEGO Education Innovation Studio.

Udover dette har skolen altid været kendt for et stort fokus på musik og den høje kvalitet i musikundervisningen.

Igennem hele skoledagen er der endvidere et balanceret fokus på bevægelse og andre former for ”brain-breaks” for eleverne.

.

Specialundervisning og Valgfag

Specialundervisning

På Filskov Friskole hedder specialundervisning PLUS-undervisning, fordi ordet er et positivt ord, og fordi der kommer en ekstra lærer i spil i forbindelse med undervisningen. Vi møder den enkelte elev på individuelt niveau og tager dermed elevens faglige behov alvorligt. Vi benytter erfarne, uddannede lærere og pædagoger til varetagelse af PLUS-undervisningen. Plusundervisning kan løbe over hele skoleåret, men kan også forekomme periodisk afhængig af den enkelte elevs behov for hjælp. Undervisningen planlægges altid i et samarbejde mellem skolen og hjemmet.

Valgfag

På Filskov Friskole er udbuddet af valgfag for 7.- 9. kl. baseret både på elevernes ønsker og på lærerenes faglige kompetencer. Valgfagene er meget forskellige og kan f.eks. være: Musik, sund mad, drama, idræt, industrielt design eller omhandle emner indenfor det naturfaglige fagområde med udgangspunkt i skolen´s LEGO Education Innovation Studio.