Trivsel, Tillid og Tryghed

Klassekvotienter

Vi har i øjeblikket en klassekvotient på 13,4 elever

Fordelingen af eleverne i Filskov Friskole pr. den 1. august 2016

KlasseAntal i altDrengePiger
      0. kl.642
      1. kl.1677
     2. kl.1367
3. kl.1587
     4. kl.945
     5.-6. kl.19118
     7. kl.1375
     8. kl.18108
     9. kl.1293