Trivsel, Tillid og Tryghed

Information


Skolefritidsordningen er en integreret del af Filskov Friskole. Vi har fast base i vores egne lokaler ovenover Sognegården. Desuden har vi mulighed for at benytte skolens faglokaler, læringscenter og multirum.

Forældrebreve

Vi informerer på forældreintra og laver nyhedsbreve 2-3 gange årligt.

Goddag og Farvel

Når børnene kommer i SFO efter skoletid skal de komme og sige goddag, så vi kan krydse dem ind. Og når de børnene tager hjem, skal de komme og sige farvel.

Vi sender de børn, der går i lektiecafe, dem der skal med bus og dem, der går til div. fritidsaktiviteter. Hvis børnene har legeaftaler eller bliver hentet af andre end de sædvanlige, vil vi gerne have besked.

Ved indmeldelse i SFO’en finder vi i samarbejde med forældrene et fællesudgangspunkt for aftaler vedrørende dette.​


Åbningstider

Morgen:  I tidsrummet 6.30 – 7.50  er der morgen pasning i børnehaven  for de SFO børn der har morgenmodul.

Eftermiddag:  Om eftermiddagen møder børnene ind i SFO’en efter skoletid.

SFO’en lukker:

Mandag – torsdag: kl. 16.45

Fredag kl.16.00

Ferie

I juli måned kan der tilmeldes og betales pr. uge eller pr. dag efter behov. Pris pr. uge 450 kr. 


Lukkedage

Der er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, d. 24. dec. og dagene mellem jul og nytår.

Der skal afholdes mindst 2 sammenhængende ferieuger ud af skolens  6 ugers sommerferie.

Uge 30 er hele institutionen lukket.


Ind/udmeldelse og modulændring

Ved ind/udmeldelse eller modulændring kan der findes en blanket her på hjemmesiden til udprintning. Ellers kan I henvende jer til personalet i Sfoén, eller til sekretæren på skolens kontor.

Download Formular Modulændring - SFO.pdf

Download Formular Indmeldelse i SFO.pdf

Download Formular Udmeldelse af SFO.pdf

Klippekort og 10. timers modulortning for 3. og 4. kl.

​Download beskrivelse her:

Download Klippekort og 10. timers modulordning i SFO.pdf


SFO folder

SFO folder