Trivsel, Tillid og Tryghed

Ansatte
Johan Andersen

Skoleleder
Charlotte Buch
Inge Nørmark
Souschef og lærer
Lærer


John Skou
Minna Steenhoff
Lærer
Lærer