Foto: Ehrhorn Hummerston

Velkommen til Filskov Friskole & Børnehave

Vi søger pædagog til vores børnehave pr. 1. august 2024

Vores Mission

Trivsel, tillid og tryghed

Vores mission er at danne fagligt og socialt kompetente børn, der navigerer i fremtidens globale samfund.  Vi vægter dygtighed, kreativitet og handlekraft, og sammen finder vi nye veje og muligheder. Vi uddanner til frihed og demokrati. 

Vi ønsker en inkluderende skole, hvor alle børn føler sig set og hørt, og hvor alle er en del af fælleskabet.